459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Vymknutý, podvrtnutý kotník

Popis vymknutého kotníku

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kotník (hlezenní kloub) je válcovitý kloub skládající se z kloubních ploch kosti lýtkové, holenní a hlezenní. Pohyby jsou možné pouze ve směru ohnutí (flexe) a napnutí (extenze). Pohybům do stran zabraňují výběžky kosti lýtkové zevně, dovnitř výběžek kosti holenní. Kloub zpevňují také silné vazy, které jsou napjaty ke kosti patní. V oblasti kotníků se přenáší celá tíha těla při pohybu vpřed a vzad. Jiný směr pohybu těla pak umožňují už jen svaly a klouby nohy.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Stavba kloubu neumožňuje jiný pohyb než vpřed a vzad. Úrazy kotníku jsou proto velice časté. Pokud je pohyb směřován jiným směrem a noha není ve správné pozici, celá váha lidského těla působí jako páka proti kostem a vazům v kotníku. Nejčastěji je to špatný došlap (fotbal, šlápnutí na hokejku, hrana obrubníku) nebo fixace nohy mezi břemena (šlápnutí mezi kameny, prošlápnutí šlapky v nášlapech na kole). Jako první povolí vazy, které se mohou i přetrhnout. Při velké síle se vaz může z kosti vytrhnout, kosti se mohou zlomit.

Příčiny

  • úraz, špatný došlap

Příznaky

Poškození tkání se projevuje bolestí kotníků, otokem kotníku až celých nohou, někdy je přítomen i hematom (krevní výron, modřina kotníku).

První stupeň poranění je nezávažný. Mírný otok mizí kolem třech dnů a bolestivost v okolí netrvá déle než týden.

Při druhém stupni podvrtnutí jsou vazy poškozeny již více, mohou být natrženy. Otok i bolest přetrvává déle než týden a noha má omezenou hybnost. Zatížení dolní končetiny chůzí je velice bolestivé. Objevuje se různě velký hematom.

Pokud jsou vazy přetrhané a kotník je nestabilní, označujeme zranění jako třetí stupeň podvrtnutí hlezna.

Komplikace

  • nestabilita kloubu, špatné zhojení, deformace kloubu
  • kulhání

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

U prvního stupně stačí pouze domácké ošetření se zpevnění kotníku obinadlem a odlehčení do odeznění bolesti, zpravidla jeden týden. Druhý stupeň by již měl léčit odborný lékař, který vyšetřením zhodnotí stav nejen měkkých tkání. Užívá se nejčastěji fixace ortézou případně sádrovou dlahou v průměru na dva týdny. Po sejmutí je nutné hlezno procvičovat a pomalu zatěžovat. Třetí stupeň podvrtnutí je závažným úrazem často vyžadující operační léčbu s rekonvalescencí několik týdnů až měsíců.

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)